q 1001 hitel - Ügyfél kioktatja a bankját! Ilyen a fair bank...

1001 hitelÜgyfél kioktatja a bankját! Ilyen a fair bank...


 AXA Bank                                                                                                                         ajánlott, tértivevénnyel!

Panaszkezelési Csoport

…………………… csoportvezető

……………………. munkatárs

Budapest

Váci út 135-139.

1138

Tisztelt Hitelező!

Alulírott, Tóth Zoltán az Önök megkeresésemre adott 6457 ügyszámú válaszukban foglaltakra az alábbiakat hozom tudomásukra:

Önök nem ismerik a hatályos jogi szabályozást!  A 2014. évi XXXVIII., XL. és LXXVIII. törvények alapján és a kapcsolódó rendeletek szerint az elszámolás és a forintosítás egy időben és a bank által kiküldött egyidejű tájékoztatásban kell, hogy megtörténjen. Az eddigi gyakorlatuknak megfelelő hamis és csalárd módon az AXA Bank azt próbálja meg válaszként közölni velem, mintha azt írtam volna, hogy az elszámolást forintban kell rögzíteni…

A szabályok alapján egyértelmű, hogy az elszámolást az addigi nyilvántartás (egyébként hamis nyilvántartás) deviza nemében, így CHF-ben kell levezetni, majd ezt követően a 2015. febr. 01-től a jogszabály szerint megállapított és stabilizált árfolyamon kell a forintosítást rögzíteni. Ennek alapján pedig a forintban kifejezett és rögzített tartozásra nézve kell a szerződés további lényeges feltételeit mint a forintkölcsön feltételeit, tehát a futamidőt, az esedékes és forintban kifejezett törlesztőrészleteket, az eredeti ügyleti kamatlábnak megfelelő kamatot és minden egyes lényeges feltételt közölni.

Hamis és csalárd az a közlés, amit még azzal az ide nem tartozó kifejezéssel is illetnek („e levél egyik legfőbb mondanivalója”), hogy a hivatkozott törvény alapján kellett volna megküldeniük a kamatváltozás miatt beállott új, devizában nyilvántartott törlesztőrészletet!

Kérem, hogy postafordultával jelöljék meg, hogy ezt a „mondanivalót” az elszámolási törvények szerinti elszámolást megelőzően a 2014. évi XXXVIII. törvény melyik szakasza, és melyik bekezdése írta elő az Önök számára?!

Amennyiben legkésőbb 8 napon belül részletes és tételes indoklást nem közölnek arra nézve, hogy milyen alapon és milyen számítás szerint közöltek velem és más ügyfeleikkel a kötelező elszámolást és forintosítást megelőzően tájékoztatást különféle számszaki adatokkal és tartalommal, úgy egyrészt fogyasztóvédelmi bejelentést teszek, és eljárást kezdeményezek az AXA Bank Magyarországi Fióktelepével szemben, másrészt a számviteli fegyelem megsértésének alapos gyanúja miatt büntetőfeljelentés megtételét is megfontolás tárgyává teszem a törvényi szabályozással ellentétesen eljáró bankkal szemben.

A jelen levelemet hiteles fordításban az AXA Bank Europe SA részére is megküldöm.

 

 

2015. március 11.

Tisztelettel:  _____________________________

                                      Tóth Zoltán adós


Üzenet küldése
Telefonszám megmutatása

Média száma
1
Megtekintés
3463 / 88
Dátum
2015-03-13
Tartalom azonosító
10219
ED